Gói 1: CƯỜI TỦM TỈM (Studio)

20 hình retouch (2048 x 1365pixel)
01 hình ép gỗ (40 x 60cm)
--- 2.400.000 d ---

Gói 2: CƯỜI KHÚC KHÍCH (Studio)

30 hình retouch (2048 x 1365pixel)
01 photobook 20x20cm (20 trang)
01 laminate (40 x 60cm)
--- 3.800.000 d ---

Gói 3: CƯỜI NẮC NẺ (Ngoại cảnh *)

40 hình retouch (2048 x 1365pixel)
01 photobook 25x25cm (30 trang)
01 hình ép gỗ (40 x 60cm)
01 Table calendar
(*) Địa điểm nội thành TP HCM. Ngoại thành vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn
--- 5.700.000 d ---